Първата трудова борса с директни срещи се откри в Поморие

На трудовата борса в Поморие бяха поканени над 20 фирми и организации, които оперират в сферата на туризма. Сред тях имаше хотелиери, ресторантьори и туроператорски фирми. Те основно наемат работна ръка през летните месеци. Предлагаха се широк диапазон от позиции, както за квалифицирани служители и работници, така и за неспециалисти.

Leave a Reply