Първият български научен журнал, публикуван от Springer и Versita

Журналът “Дробно смятане и приложен анализ” (Fractional Calculus and Applied Analysis) участва в съвместна издателска програма на Versita/Springer

Leave a Reply