Първото Кардиологично училище за журналисти постави началото на активна комуникация между медии и кардиолози

Кардиологичното училище за журналисти се проведе в столицата на 9 октомври 2011 г. и бе част от V-тия Национален конгрес по интервенционална кардиология

Leave a Reply