Работна закуска за медиите: "Конкурентни предимства на България за привличане на чуждестранни инвестиции"

На закуската ще бъдат представени предимствата на България като благоприятна страна за инвестиции; напредъка по усвояването на евросредствата по оперативни програми; проектът InvestNet.bg в помощ на инвеститорите; реформата в Търговския регистър.

Leave a Reply