Райфайзен Банк Интернешънъл отчита най-висока печалба преди данъчно облагане от началото на финансовата криза

Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ) отчита печалба преди данъчно облагане от 1,373 млн. евро за финансовата 2011 г., което представлява ръст от около 7% на годишна база.

Leave a Reply