Райфайзен Рисърч отчита продължаващ потенциал за растеж на банковия сектор в ЦИЕ, според нов модел за конвергенция

Райфайзен Рисърч отчита продължаващ потенциал за растеж на банковия сектор в ЦИЕ, според нов модел за конвергенция.

Leave a Reply