Райфайзенбанк: По-високата инфлация ще има неблагоприятно въздействие върху потреблението на домакинствата

Райфайзенбанк (България) ЕАД публикува редовния си месечен икономически анализ на данните, налични към края на октомври.

Leave a Reply