Райфайзенбанк представя възможностите за финансиране на селскостопански дейности пред земеделци от Пловдивския регион

Райфайзенбанк представя възможностите за финансиране на селскостопански дейности пред земеделци от Пловдивския регион

Leave a Reply