Райфайзенбанк: Промишлеността и износът вече не носят растеж, най-вероятно ще бъде отчетен минимален спад на БВП за първото тримесечие на 2012 г.

Райфайзенбанк (България) ЕАД публикува месечния си анализ на наличните към края на март 2012 г. макроикономически данни.

Leave a Reply