Райфайзенбанк с нова промоция за малкия бизнес

Райфайзенбанк страртира нова промоция за новоотпуснати обезпечени кредити за МСП, в рамките на която лихвата е фиксирана за първата година: 6.8% годишно за кредити в евро и 7 % за кредити в лева.

Leave a Reply