Райфайзенбанк: Услугите и строителството се развиват благоприятно. Притеснително остава нивото на безработицата

Райфайзенбанк (България) ЕАД публикува месечния си икономически анализ на данните, актуални към края на август. Анализаторите на банката отчитат подобрение в динамиката на потреблението и инвестициите, както и стабилизиране на очакванията на потребителите. Те отбелязват също, че за пръв път от началото на 2008 г. има нарастване на разходите за дълготрайни материални активи, извършени от фирмите.

Leave a Reply