Регионална среща за Източна Европа и Централна Азия на Глобалния Фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария ще се проведе от 24 до 26 ноември в София

В Регионалната среща ще вземат участие около 400 души от 25 страни. В продължение на 3 работни дни ще се обсъждат методи, перспективи, най-добри практики и предизвикателства в различните сектори и програми.

Leave a Reply