Регионалната конференция по психология за Югоизточна Европа се провежда в София на 30 октомври

Основната цел на конференцията е да даде тласък на развитието и утвърждаването на психологията като наука и професионална практика в региона на югоизточна Европа и да подпомогне изграждането на капацитета и партньорските мрежи на организациите на психолозите в региона и света.

Leave a Reply