Рейвън Консултинг организира обучение на тема: "Мениджмънт и лидерство или как да подобрим управленските си умения" на 1 и 2 декември

Целта на семинара е да изгради в участниците практически знания и умения в областта на Мениджмънта и Лидерството, които всеки ръководител трябва да развие, така че да постигне синергия и успех.

Leave a Reply