Решение за свикване на извънредно Общо събрание на Браншовата камара на индустриалните хлебопроизводители и сладкари на 20 февруари 2010 година

По време на проведеното Общо събрание на Браншовата камара на индустриалните хлебопроизводители и сладкари (БКИХСБ) в България на 2 декември 2009 г. в Интер експо и конгресен център - София, бе взето решение на 20 февруари 2010 г. да бъде проведено извънредно Общо събрание.

Leave a Reply