Решението за печат на HP и TROY пести време и пари на организациите чрез нови защити против фалшифициране

23 ноември 2010 г. – След като повече от половината европейски компании не използват никаква форма на идентификация, дори за най-важните си и чувствителни документи, НР представи ново решение за сигурното им отпечатване. То не изисква допълнителна инвестиция нито за нов хардуер, нито за консумативи за печат.

Leave a Reply