Резултати от анкета за новите правила в маркетинга и в ПР, проведена от ROI Communication

Мнения, коментари и препоръки, можете да изпращате на: http://blog.roibg.com.

Leave a Reply