Сайтът на ОББ за програмата JEREMIE с награда от Българската уеб асоциация

Сайтът бе създаден през 2011 г. с цел да предостави една по-интерактивна и потребителски ориентирана платформа за опознаване на възможностите за кредитиране от ОББ по инициативата JEREMIE.

Leave a Reply