Саша Безуханова е преизбрана за член на борда на Европейски център за жените и технологиите

Саша Безуханова, директор „Публична администрация” в НР за Централна и Източна Европа, беше преизбрана за член на Управителния съвет на влиятелната организация Европейски център за жените и технологиите.

Leave a Reply