Сдружение "Евроинтегра"проведе първата международна среща за промяна в образованието

От 2 до 4 февруари в румънския град Кълъраш ще се проведе работна среща между български и румънски експерти и представители на местната власт по проекта "ИКТ - Движеща сила за промяна в образованието", който обхваща трансграничния регион на България и Румъния. Реализирането му е съвместна дейност на специалисти от двете страни.

Leave a Reply