Секторът на платежните институции у нас става все по-разнообразен

Нови типове доставчици на разплащания навлизат на пазара, появяват се нови алтернативни канали и нови решения за онлайн и мобилни платежни услуги

Leave a Reply