Семинар "Corporate Social Responsibility. Stakeholder Management", лектор Людмил Каравасилев, 8.12.2010 г.

Семинар на тема: "Corporate Social Responsibility. Stakeholder Management", част от LSPR, с лектор Людмил Каравасилев, Мениджър “Връзки с обществеността и спонсорство” на ОББ, ще се проведе на 8 декември 2010 г. (сряда).

Leave a Reply