Семинар: "Ефективно прилагане на коучинг в организациите", 26.03.2011 г.

Тренингът е насочен към професионалисти, които биха искали да въведат коучинг подхода в работата си : специалисти човешки ресурси, мениджъри на екипи, тренери и консултанти. Подходящо за практическо изясняване на процеса на коучинг и механизмите му, както и за надграждане на базови умения за коучинг на подчинени.

Leave a Reply