Семинар на тема: "Да превърнем икономическите проблеми на кризата в конкурентно предимство" ще се проведе на 27 януари

Семинарът има за цел да покаже как на практика, с какви техники да привлечем и задържим клиентите в трудни времена.

Leave a Reply