Семинар на тема: "Годишен разговор за оценка на представянето", 20-21.10.2011 г.

Един от най-неприятните работни моменти, както за мениджърите, така и за техните подчинени, се оказва, че е годишната оценка. Основно това се дължи на непознаването на смисъла и положителния ефект от даването на изчерпателна обратна връзка и планирането на целите за следващия период.

Leave a Reply