Семинар на тема: "Иновативен маркетинг. Комуникация и взаимодействие с клиенти", 19-20.11.2010 г.

Обучението ще ви запознае с най-съвременните методи и разбирания за маркетинга, продажбите и взаимодействието с клиента. To ще увеличи Вашата увереност и ефективност при планирането, изпълнението и управлението на продажбите и ще Ви помогне да извлечете индивидуални и корпоративни ползи.

Leave a Reply