Семинар на тема: "Модулна програма по Компакт мениджмънт", 15.10.-11.12.2010 г.

Обучението завършва с Бизнес посещение в Австрия-участие в бизнес-симулативна игра

Leave a Reply