Семинар на тема: "Обучение на обучители (Train The Trainer)", 21-23.10.2010

Целта на обучението е да научи бъдещите лектори как успешно да планират, подготвят и проведат обучение по своята специалност.

Leave a Reply