Семинар на тема: "Пенсионната система – икономически измерения, устойчивост и адекватност, дебатът и дългосрочната перспектива"

Покана за участие в семинар за журналисти

Leave a Reply