Семинар на тема: "Създаване и ефективно управление на екипи", 10-11.12.2010 г.

В резултат от тренинга мениджърите и лидерите на екипи ще придобият знания за ефективността на представянето на техните служители, както и за инструментите, които да използват, за да я повишават и развиват; как да се справят с голямо съперничество в екипите си и липса на увереност сред служителите; как да оформят един сработен и ефективен екип от група лица, който да функционира като едно цяло.

Leave a Reply