Семинар на тема: "УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ", 10.06.2010 г.

Както Ви е известно, добрите практики на водещите компании показват, че именно времето на криза би трябвало да се използва за повишаване квалификацията и компетенциите на служителите, за преквалификация с цел съвместяване на дейности във фирмата от наети служители, за оптимизиране на разходите чрез реорганизация на длъжности, инвестиране в екипа и повишаване на мотивацията му, което от своя страна води до подобряване конкурентноспособността на фирмата Ви. Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в организираното от нас обучение, на тема „Управление на човешките ресурси”.

Leave a Reply