Семинар: "Обучение на обучители", I модул, 28-30.03.2011 г.

Програмата Обучение на обучители (Train the Trainer) представлява основен курс за тренери и служители, в чиито основни или допълнителни задължения влиза провеждането на обучения по определени теми.

Leave a Reply