Семинар по Мобилен маркетинг, 27.01.2012 г.

Семинарът има за цел да разкрие как да сe възползвате в максимална степен от възможностите на мобилния маркетинг, какви са тенденциите в неговото развитие и къде се прилага.

Leave a Reply