Семинар "Разработване и управление на проекти по ОП Конкурентоспособност", 26 Април 2012

Участниците ще се запознаят с актуалните и предстоящи за 2012 година възможности за безвъзмездно финансиране по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013.

Leave a Reply