Семинар: "Техники за стратегически продажби"

Уважаеми търговци, · Вярвате ли в максимата, че клиентът е винаги прав? А така ли е в действителност? Искате ли да разберете как търговец и клиент могат да бъдат взаимно прави и въпреки това търговецът да продава успешно? · Случвало ли Ви се е понякога клиентът да Ви намира за прекалено настоятелен и да не знаете как да постъпите в такава ситуация? Искате ли да разберете къде е грешката и как да се справите с такива ситуации? · Приключвате ли успешно 90% от сделките? · Знаете ли защо клиентът, макар и заинтересуван, има възражения? Знаете ли кои възражения са реални и кои не? · Стархувате ли се от клиента и от това той да не каже не? Искате ли да разберете как да се справите с това чувство?

Leave a Reply