Семинар за бъдещето на цифровото съдържание ще се проведе в рамките на проекта FORSEE в София

Семинарът е част от първото в Югоизточна Европа регионално Форсайт упражнение в сферата на информационните и комуникационни технологии, което се осъществява в рамките на проекта „FORSEE - Регионален Форсайт в сферата на ИКТ за страните от Югоизточна Европа“

Leave a Reply