SHELL БЪЛГАРИЯ поднови участието си в Европейската харта за пътна безопасност

Shell България се присъедини отново към Европейската Харта за Пътна Безопасност, като така за пореден път заяви своя ангажимент към безопасността и намаляване броя на пътните инциденти в България.

Leave a Reply