Шеста годишна дарителска конференция, 19.10.2010 г.

Темата на събитието, организирано от Български дарителски форум е: “Дарителство и иновации: модели, практики, комуникации”.

Leave a Reply