Шести национален семинар "Практиката на обществените поръчки"

На Семинара също ще бъдат разгледани правилата за участие в процедурите за възлагане на обществени поръчки, изискванията към кандидатите и участниците, добрите практики за кандидатите и участниците в процедури за възлагане на обществени поръчки, като отново ще бъдат представени и примери от практиката на Агенцията по обществени поръчки.

Leave a Reply