Школата по финанси и счетоводство BSTeam.bg стартира иновативен курс на 19 април

Когато избираме квалификационен курс, най-важните критерии обикновено са три: учебната програма, преподавателския екип и обратната връзка за реализацията на онези, завършили избрания модул.

Leave a Reply