Ситуацията в Централна и Източна Европа отразява колебанията в Еврозоната

В анализ на Райфайзен Рисърч се посочва, че ЦИЕ остава под влиянието на дълговата криза в Еврозоната. Реалният БВП на ЦИЕ ще нарасне с 2% през 2012 г.

Leave a Reply