Следвайки Европейските практики, МВР въвежда нормативни промени в полза на бизнеса

Промените касаят регистрацията на леки и лекотоварни автомобили с рекламна графика.

Leave a Reply