Софика Груп с 35% ръст на приходите за 2011 г.

Ръстът на приходите на Софика е два пъти над средния за аутсорсинг сектора в региона на Централна и Източна Европа.

Leave a Reply