Софтуерната компания Онтотекст получи награда Питагор

Призът е за фирма, най-успешно усвоила нови научни разработки или предоставила специализирани научни услуги в полза на обществото.

Leave a Reply