Спечелете конкурентни предимства с Microinvest for SugarCRM и финансирайте проекта чрез ОП КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ

:Успешният биснес е функция от навременни управленски решения, които предоставят конкурентни предимства и отличават фирмата от нейните "съперници" в бранша. Ако сте далновиден предприемач и си поставяте високи цели, Вие имате нужда от модерни технологии за управление на бизнеса. Microinvest Ви предлага иновативен продукт, софтуер №1 за 2011 г. в световен мащаб - CRM - система за управление на клиентите.

Leave a Reply