Среща на кмета на Столична община Йорданка Фъндъкова с представители на бизнеса се организира от БФБЛ на 10 декември

По време на срещата участниците ще имат възможността да споделят вижданията си за необходимите мерки, които трябва да се предприемат от представителите на отговорния бизнес в сътрудничество с общината, за да се превърне София в модерна европейска столица, осигуряваща възможности за инвестиции и проспериращ бизнес.

Leave a Reply