Среща с дизайна и иновациите на 8 ноември в Експо Баня София

Млади български творци и утвърдени професионалисти разговарят за възможностите пред българския дизайн. Международния конкурс за млади дизайнери Jump the Gap като платформа за изява на творци от цял свят.

Leave a Reply