Срещи по часовник

При speed networking целта е да се уговори разговор от класически тип.

Leave a Reply