Становище на новия Изпълнителен директор на БСТ, относно казуса с изтеглянето на едни и същи числа в последните два тиража

На 17 септември 2009 година от 15.30 часа в сградата на БСТ ще се проведе брифинг, на който изпълнителният директор на БСТ Дамян Дамянов и председателят на комисията Константин Симеонов ще представят резултатите от извършената проверка.

Leave a Reply