Становище за генно модифицираните организми на Евро-Ток България

Твърдо отстояваме позициите си, че клиентите трябва да бъдат информирани за онова, което консумират. Ето защо държим в новия закон изрично да бъде регламентирано въвеждането на задължително етикетиране на продукти със съдържание на ГМО в това число и животински продукти от животни, хранени с фуражи, съдържащи въпросните организми.

Leave a Reply